Ravnanje ob poplavah

Spoštovani občani.

V primeru poplav moramo biti pozorni na več vidikov varovanja našega zdravja. Ker so v zadnjih dneh poplave močno prizadele tudi našo občino, delimo objavo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer si lahko preberemo priporočila prebivalstvu. RAVNANJE OB POPLAVAH 

Navodila, kako ravnati v primeru poplave, najdemo tudi na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje na POVEZAVI

Dodajamo, da še vedno velja preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode na območju naselij Jelendol in Dolina. NAVODILA ZA PREKUHAVANJE