Veljavna zakonodaja

Odlok o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Ur. l. RS, št. 18/2014)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja...

3. Februar 2015