VOZNIK - VZDRŽEVALEC KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CČN

Komunala Tržič d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

VOZNIK  - VZDRŽEVALEC KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CČN

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi povečanega obsega dela sklenili za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Poskusna doba traja 2 meseca.

Od kandidatov pričakujemo:

  • IV. stopnjo strokovne izobrazbe – voznik ali mehanik
  • vozniški izpit B in C kategorije
  • zaželena je opravljena koda 95
  • vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj kot voznik navedenih kategorij ali mehanik, zaželena so osnovna znanja iz elektro in strojniških del 
  • pripravljenost za delo tudi izven rednega delovnega časa in opravljanje dežurstva  v enoti CČN in v zimski službi (pluženje in posipanje)
  • urejenost in komunikativnost

Dela in naloge izbranega kandidata bodo obsegala:

  • praznjenje greznic in MKČN
  • čiščenje kanalizacijskega sistema
  • izvajanje nadzora nad kanalizacijskem omrežju in strojno tehnološko opremo na tem omrežju (črpališča, jaški, ZBDV  ipd..)

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo najkasneje do 31. avgusta 2019, in sicer na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali e-naslovu info@komunala-trzic.si.