Zaposlimo finančnega knjigovodjo

Komunala Tržič d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

                FINANČNI KNJIGOVODJA

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Poskusna doba traja 3 mesece.

Od kandidatov pričakujemo:

- V. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske smeri (lahko tudi druge smeri s 3 leti delovnih izkušenj na področju knjigovodstva),
- poznavanje slovenskih računovodskih standardov in davčne zakonodaje,
- vozniški izpit B kategorije,
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
- vsaj 12 mesecev delovnih izkušenj na področju knjigovodstva,
- pripravljenost za delo tudi izven rednega delovnega časa.

Dela in naloge izbranega kandidata bodo obsegala:

- vodenje evidence o osnovnih sredstvih, obračun amortizacije,
- vodenje glavne knjige,
- kontroling pravilnosti posameznih postavk in usklajevanje glavne knjige z analitikami,
- knjiženje in priprava obračunov DDV in DDPO, ...

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo najkasneje do 22. junija 2018, in sicer na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali e-naslovu info@komunala-trzic.si.