Cenik

Cenik - main

Cenik OSKRBE Z VODO POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR BREZ DDV
Vodarina (cena v  EUR / m3) 0,4802 0,4322
     
Omrežnina vodooskrba (mesečno)    

DN ≤ 20

6,4159 4,6271

20 < DN < 40

19,2476 13,8814

40 ≤ DN < 50

64,1586 46,2712

50 ≤ DN < 65

96,2379 69,4068

65 ≤ DN < 80

192,4758 138,8135

80 ≤ DN < 100

320,7930 231,3559

100 ≤ DN < 150

641,5859 462,7118

150 ≤ DN

1.283,1719 925,4236

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 17. 12. 2015 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 01. 01. 2016 dalje.

Cenik ODVAJANJA ODPADNE VODE POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR BREZ DDV
Odvajanje komunalne odpadne vode (cena v  EUR / m3) 0,3028 0,2422
     
Omrežnina odvajanje (mesečno)    

DN ≤ 20

6,9918 4,3202

20 < DN < 40

20,9753 12,9606

40 ≤ DN < 50

69,9177 43,2021

50 ≤ DN < 65

104,8766 64,8033

65 ≤ DN < 80

209,7532 129,6065

80 ≤ DN < 100

349,5887 216,0109

100 ≤ DN < 150

699,1774 432,0217

150 ≤ DN

1.398,3547 864,0434
     
okoljska dajatev (odpadna voda) - 100 % (cena v EUR brez DDV)   0,5282
okoljska dajatev (odpadna voda) - 10 % (cena v EUR brez DDV)   0,0528

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 17. 12. 2015 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 01. 01. 2016 dalje.

Cenik ČIŠČENJA ODPADNE VODE POLNA CENA V EUR brez DDV CENA V EUR Z DDV
Čiščenje komunalne odpadne vode (cena v  EUR / m3) 0,4183 0,4580
     
Omrežnina čiščenje (mesečno)    

DN ≤ 20

2,8482 3,1188

20 < DN < 40

8,5445 9,3562

40 ≤ DN < 50

28,4818 31,1876

50 ≤ DN < 65

42,7226 46,7812

65 ≤ DN < 80

85,4453 93,5626

80 ≤ DN < 100

142,4088 155,9376

100 ≤ DN < 150

284,8175 311,8752

150 ≤ DN

569,6351 623,7504
     
Storitve, vezane na greznice in MKČN (cena v  EUR / m3) 0,3745 0,4101

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 17. 12. 2015 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 01. 01. 2016 dalje.

Cenik RAVNANJA Z ODPADKI EUR brez DDV EUR z DDV
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,1181 0,1293
cena javne infrastrukture 0,0081 0,0089
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (cena na kg)    
cena storitve 0,2454 0,2687
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,1110 0,1215
Odlaganje preostanka komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,0443 0,0485
cena javne infrastrukture 0,0409 0,0448
Cenik - prikaz glede na velikost zabojnika    
Sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju    
Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012).    
Navedene cene je dne 17. 12. 2015 potrdil Občinski svet Občine Tržič.    
Cene se uporabljajo za opravljene storitve od 01. 01. 2016 dalje.    
Najem zabojnikov za odpadke (cena na mesec)    
80 in 120 l 0,51 0,62
240 l 0,65 0,79
660 l 4,79 5,84
1100 l 5,43 6,62
nakup ključavnice za zabojnik (cena na kos) 25,00 30,50
montaža ključavnice na zabojnik (cena na kos) 8,56 10,44
izdelava dodatnega ključa za ključavnice zabojnikov 5,00 6,10
najem 5 m3 zabojnika (cena na dan brez prevoza) 13,62 16,62
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENIK RAVNANJA Z ODPADKI - PRIREDITVE EUR brez DDV EUR z DDV
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 240 l (cena na kom) 11,7938 12,9142
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 660 l (cena na kom) 32,4328 35,5139
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 1100 l (cena na kom) 54,0546 59,1898
Najem zabojnika (cena na dan) 5,43 6,62

 

 

 

 

Cenik se uporablja od 01. 01. 2016 dalje.

Cenik pogrebnih storitev EUR brez DDV EUR z DDV
Delo s pokojnikom (položitev v krsto in ureditev) (DDV 9,5 %) 38,70 42,38
Pogrebna svečanost - žarni pokop I. del (DDV 9,5 %) 153,42 167,99
Pogrebna svečanost - žarni pokop II. del (DDV 22 %) 48,41 59,06
Pogrebna svečanost - raztros pepela I. del (DDV 9,5%) 92,12 100,87
Pogrebna svečanost - raztros pepela II. del (DDV 22%) 40,51 49,42
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto I. del (DDV 9,5%) 227,83 249,47
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto II. del (DDV 22%) 48,41 59,06

 

 

Storitve, ki so razdeljene na I. in II. del zaradi različnih stopenj DDV, so vsebinsko povezane storitve in se jih upošteva kot enotni paket.

Dodatek na storitve v soboto +25 %.

Dodatek na storitve v nedeljo + 50 %.

Manipulativni stroški - 5 % na tuje storitve (druga pogrebna podjetja) in prevzem pri pogrebnih podjetjih.

Material se obračuna po dejanski porabi.

Cenik se uporablja od 1. 4. 2019 dalje.

Cenik uporabe grobnih enot EUR brez DDV / leto EUR z DDV / leto
Enojni žarni grob  15,40 18,79
Enojni grob (enako za enojni ob zidu) 23,33 28,46
Dvojni grob (enako za dvojni ob zidu) 46,65 56,91
Dvojni grob + dodatna enota (enako za dvojni grob ob zidu + dodatna enota) 69,98 85,38
Dvojni grob + 2 dodatni enoti 93,30 113,83
Grobnica  93,30 113,83

 

Cene veljajo od 1. 4. 2019.

Cene je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cenik 24-urna dežurna služba EUR BREZ DDV EUR Z DDV

24-urna dežurna služba

220,00 240,90

Cena velja od 1. 4. 2019.

Ceno je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

   
Cenik pokopaliških storitev EUR brez DDV EUR z DDV
Odkrivanje in zasip odkritega žarnega groba 27,56 30,17
Izkop žarnega groba in vgraditev žarne niše ter zasip 42,89 46,97
Izkop poglobljenega groba za krsto ter zasip 228,47 250,17
Izkop normalnega groba za krsto ter zasip 210,10 230,06
Spominsko - obeležje raztros 39,97 43,77
Odstranitev enojnega groba 131,89 144,42
Odstranitev dvojnega groba 260,70 285,47
Prva ureditev groba 61,33 67,15
Izdaja soglasij 26,25 32,02
Prvi vpis v katastrske evidence 14,72 17,96
Najem poslovilnih vežic (cena na dan) 74,62 91,04
Hramba pokojnika v hladilnici (cena na dan) 15,00 18,30
Storitve prekopa - ekshumacije (obračun po dejansko opravljenih urah)    
Grobarska dela pri ekshumaciji (cena na uro) 31,24 34,21
Nadzor grobarskih del pri ekshumaciji (cena na uro) 18,37 20,12
Strojne ure - bager  34,43 37,70
Delovne ure - traktor 27,50 30,11
Dostavno vozilo (cena na uro) 30,80 33,73
Prisotnost pooblaščenega zdravnika - po računu zdravniške službe    

Cene veljajo od 1. 4. 2019.

Cene je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

   
Cenik storitev vezanih na tržni prostor Tržič EUR brez DDV EUR z DDV
Letna rezervacija in najem s klopjo 313,27 382,19
Letna rezervacija klopi 67,20 81,98
Uporaba tržnega prostora za postavitev lastne stojnice za prodajo m2/dnevno 2,19 2,67
Pristojbina za tipske klopi - za prodajo domačega sadja in drugih prehrambenih artiklov - 1 klop/dnevno 7,01 8,55
Pristojbina za tipske klopi - za prodajo izdelkov domače obrti in drugih neprehrambenih artiklov - 1 klop/dnevno 12,87 15,70
Uporaba senčnikov s stojalom 2,98 3,64

Cene za letni najem veljajo od 1. 1. 2009.

Cene za dnevni najem je potrdil Občinski svet Občine Tržič dne 27. 12. 2000 in se uporabljajo od 1. 1. 2001.

Cene s spremenjenimi stopnjami DDV se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 7. 2013 dalje.