Domov   |   Kazalo   |   Kontakt
Komunala Tržič d.o.o.
Tel: 04 59 71 300
E-mail: info@komunala-trzic.si

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki

Komunala Tržič d.o.o.
Pristava, Mlaka 6
4290 Tržič

Telefon: 04 5971 300

Telefax: 04 5971 320

E-pošta: info@komunala-trzic.si


Direktor Sebastijan
ZUPANC
sebastijan.zupanc@komunala-trzic.si
Poslovna sekretarka Metka ŽUMER

metka.zumer@komunala-trzic.si

     
Vodja financ in računovodstva Vesna JEKOVEC vesna.jekovec@komunala-trzic.si 
Obračun komunalnih storitev Mateja ŠERC mateja.serc@komunala-trzic.si
Blagajna Magda KRAMAR magda.kramar@komunala-trzic.si
     
Tehnični vodja Silvo BUČEK silvo.bucek@komunala-trzic.si
Operativni vodja vodovoda Darko ŽNIDARŠIČ darko.znidarsic@komunala-trzic.si
Vodja gradbene enote Jože
RUPNIK
joze.rupnik@komunala-trzic.si
Vodja avtoparka, snage in vzdrž. pokopališč Mirko
CEROVSKI
mirko.cerovski@komunala-trzic.si
Skupinovodja vzdrževanja cest Peter ROTAR

peter.rotar@komunala-trzic.si

Okoljski inženir Tina BOŽIČ tina.bozic@komunala-trzic.si
Upravljavec - vzdrževalec centr. čist. naprave Mitja ZUPAN

mitja.zupan@komunala-trzic.si

Sekretarka tehničnega sektorja Špela RAZINGER

spela.razinger@komunala-trzic.si

 

  Natisni strannatisni stran Priporočite naspriporočite nas
Fotogalerija
Organigram Komunala Tržič