Kontakti

Direktor
Primož Bajželj
e-naslov: primoz.bajzelj@komunala-trzic.si

Poslovna sekretarka
Metka Žumer
Tel. št. 04 5971 300
e-naslov: metka.zumer@komunala-trzic.si

Računovodstvo
Vodja:
Vesna Jekovec
Tel. št. 04 5971 303
e-naslov: vesna.jekovec@komunala-trzic.si

Obračun komunalnih storitev (prijave, odjave, stanja vodomera)
Mateja Šerc
Tel. št. 04 5971 304
e-naslov: mateja.serc@komunala-trzic.si

Blagajna
Magda Kramar
Tel. št. 04 5971 308
e-naslov: magda.kramar@komunala-trzic.si

Saldakonti in izvršbe
Mateja Borštnar
Tel. št. 04 5971 306
e-naslov: mateja.borstnar@komunala-trzic.si

Tehnični sektor

Vodja tehničnega sektorja (pokopališča)
Silvo Buček
Tel. št. 04 5971 332
e-naslov: silvo.bucek@komunala-trzic.si

Strok. sodelavec za evidence, vezane na odpadke (naročila zabojnikov za odpadke, kosovni odpadki, sprejem naročil odlaganja odpadkov pravnih oseb)
Špela Razinger
Tel. št. 04 5971 327
e-naslov: spela.razinger@komunala-trzic.si

Izdaja komunalnih soglasij in kataster
Zlatko Koštić
Tel. št. 04 5971 309
e-naslov: zlatko.kostic@komunala-trzic.si

Marko Meglič
Tel. št. 04 5971 312
e-naslov: marko.meglic@komunala-trzic.si

Okoljski inženir (male komunalne čistilne naprave)
Tina Božič
Tel. št. 04 5971 334
e-naslov: tina.bozic@komunala-trzic.si

Vodja vodovoda
Darko Žnidaršič
Mob. št. 031 503 864
e-naslov: darko.znidarsic@komunala-trzic.si

Vodja gradbene enote
Jože Rupnik
Mob. št. 051 389 628
e-naslov: joze.rupnik@komunala-trzic.si

Vodja avtoparka in snage (odvoz odpadkov)
Mirko Cerovski
Mob. št. 041 335 992
e-naslov: mirko.cerovski@komunala-trzic.si

Vodja vzdrževanja cest in javnih površin (zimska služba, vzdrževanje cest)
Damjan Meglič
Mob. št. 041 734 031
e-naslov: damjan.meglic@komunala-trzic.si

Vodja kanalizacije in centralne čistilne naprave
Mitja Zupan
Mob. št. 041 721 576
e-naslov: mitja.zupan@komunala-trzic.si

Zbirni center odpadkov Kovor
Tel. št. 04 5971 345