Ravnanje z odpadki

V podjetju izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki. Poleg rednega odvoza odpadkov gospodinjstev in pravnih oseb ter vzdrževanja in praznjenja ekoloških otokov, v dveh časovnih obdobjih izvajamo tudi odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

Vodja avtoparka in snage: Mirko Cerovski, mob. št. 041 335 992, e-naslov: mirko.cerovski@komunala-trzic.si (vsak delovnik med 7. in 15. uro).