Četrtošolce ozaveščali o pravilnem odlaganju odpadnega jedilnega olja

V podjetju Komunala Tržič smo ob podpori Občine Tržič in v sodelovanju s podjetjem JEKO, d.o.o. iz Jesenic začeli z izvajanjem projekta Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, katerega namen je ekološko ozaveščanje učencev o pravilnem zbiranju odpadnega jedilnega olja (v nadaljevanju: OJO).

Projekt se izvaja v osmih občinah Zgornje Gorenjske, njegov cilj pa je dolgoročno zmanjšati škodljive vplive na okolje zaradi neprimernega načina odlaganja OJO.

V občini Tržič je bilo tako v marcu in v začetku aprila izvedeno izobraževanje za več kot 150 tržiških četrtošolcev. Na izobraževanju je bila prisotna tudi maskota Sončnica, ki je otroke poučila, zakaj je neprimerno odlaganje OJO škodljivo za okolje in o pomembnosti varovanja le-tega. Med drugim so otroci izvedeli, da olja, ki nam ostane po cvrtju ali peki, nikakor ne zlivamo v straniščno školjko, greznico ali odtočni sistem, saj lahko zamašimo odtočne cevi ali celo čistilne naprave, s tem pa lahko ustvarimo veliko škodo v kanalizacijskem sistemu. Niti ni pravilno, da OJO zlivamo v naravo ali zabojnike za odpadke.

Odpadno olje sodi v zbirni center, kjer ga zbiramo v posebnem zabojniku, tja pa ga lahko prinesete v plastenkah, kozarcih za vlaganje ali v podobni embalaži, ki jo je predhodno treba očistiti od prejšnje vsebine. Pri tem pa še velja opozoriti na to, da med OJO uvrščamo rastlinska olja (npr. olivno olje, sončnično olje, repično olje,… in olja iz različnih semen) ter rastlinske in živalske maščobe (npr. margarina ali maslo, ki ostaneta po cvrtju), ne pa tudi avtomobilskega olja, ki ga z OJO ne smemo mešati. Reciklirano olje je mogoče predelati v  biodizel, torej ekološko gorivo, ki ne onesnažuje okolja, glicerin, ki ostane pri predelavi, pa se uporablja v farmacevtski industriji.

V okviru projekta Zbiranje odpadnega olja iz gospodinjstev bodo učenci v naslednjih mesecih odpadno jedilno olje iz gospodinjstev prinašali v Zbirni center Kovor, junija pa bo za zmagovalni oddelek 4. razreda, ki bo zbral največ OJO na učenca, kot zaključek projekta organiziran izlet v Piran.