Čistoča na ekološkem otoku v Pristavi

Spoštovani občani.

Že dlje časa opazujeMO in opazujeTE nečistočo in neurejenost ekološkega otoka v Pristavi, natančneje na dvorišču nekdanje upravne stavbe Komunale Tržič. Žal se kljub temu, da ekološki otok ni namenjen odlaganju kosovnih odpadkov, ob njem pojavljajo prav ti. 

Neurejena okolica moti marsikoga in večkrat dobimo klice ogorčenih občanov, naj ekološki otok kar odstranimo. Z njimi se sicer strinjamo, vendar menimo, da bi bila odstranitev ekoloških otokov na najbolj izpostavljenih lokacijah zadnja možnost.

Verjamemo, da se lahko skupaj potrudimo in poskrbimo za urejenost naše okolice. Komunala Tržič s pogostejšimi obiski in praznjenjem zabojnikov, občani pa z doslednim upoštevanjem pravil: kosovni odpadki spadajo v zbirni center, ekološki otoki pa so namenjeni steklu, papirju in embalaži. Tudi postavljanje odpadkov poleg posameznih zabojnikov ni dovoljeno. Namesto tega lahko uporabimo katerega od drugih ekoloških otokov, ki še ni poln - v občini jih imamo kar 60 - in v zbirni center v Kovorju

V času od 8. aprila do 10. maja poteka tudi BREZPLAČNI odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Koristijo ga lahko vsi občani, ki so tudi sicer vključeni v odvoz odpadkov. Več informacij smo vam posredovali na LETAKU ob položnicah

Fotografija ekološkega otoka v Pristavi v ponedeljek, 8. aprila 2019, zjutraj