Letni popis vodomerov

Vse porabnike pitne vode iz javnega vodovoda v občini Tržič, s katerim upravlja Komunala Tržič d.o.o., obveščamo, da se letošnji popis vodomerov pričenja 6. oktobra in bo trajal predvidoma do 22. oktobra 2021. Vodomeri so opremljeni za daljinsko odčitavanje.

Uporabnike odštevalnih vodomerov prosimo, da popisovalcem omogočite dostop do odštevalnih vodomerov oziroma le-te odčitate sami in v roku popisa sporočeti stanje na tel. številko 04 5971 300 + dodatna tipka 1, preko elektronskega naslova obracun@komunala-trzic.si ali preko obrazca na spletni strani Komunale Tržič www.komunala-trzic.si.

Vsi, ki mesečno sporočate stanje vodomera, ga tudi ta mesec lahko sporočite do 3. dne v mesecu.