Namenske vrečke za odpadke

Občani, ki svoje mešane komunalne odpadke in odpadno embalažo odlagate v namenske vreče lahko, ko vam jih zmanjka, pišete na e-naslov info@komunala-trzic.si ali pokličete v podjetje ter vrečke naročite. Glede prevzema vrečk se bomo dogovorili.