Obnovljena gomila na pokopališču v Križah

28. oktober 2022
Obveščamo vas, da smo obnovili gomilo na pokopališču v Križah.
 
Sama gomila je namenjena izključno raztrosu pepela pokojnih, zato vljudno prosimo, da nanjo ne odlagate ikeban in drobnih pozornosti (kipcev angelov ipd.).
 
Sveče lahko obiskovalci pokopališča odložite na za to namenjen prostor ob gomili, ki ga bomo v novembru še dodatno označili.
 
Hvala za razumevanje.