Obvestilo naročnikom pogrebov in obiskovalcem pogrebnih slovesnosti

Spoštovani.

Glede na trenutne razmere na področju koronavirusne bolezni v nadaljevanju podajamo nekaj pomembnih informacij:

UREJANJE POGREBA

Vse svojce pokojnih prosimo, da za naročilo pogreba PREDHODNO POKLIČEJO na telefonsko številko 04 597 13 30 ali mobilno številko 031 503 871 in se dogovorijo za datum in uro prihoda v naše poslovne prostore.

Za naročilo posameznega pogreba lahko pride največ ENA zdrava oseba, ki si mora pred prihodom v prostor nadeti zaščitno masko in razkužiti roke.

DODATNI UKREPI V PROSTORIH ZA STRANKE

V kolikor je pokojnik umrl zaradi koronavirusa, mora stranka ob dogovorjeni uri obvezno počakati na dvorišču pred poslovilnimi vežicami, ločeno od ostalih čakajočih strank. Ob vstopu v prostor si mora stranka obvezno razkužiti roke in nadeti zaščitno masko.

POJASNILO GLEDE UDELEŽBE NA POGREBIH

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 96/2020) je začasno prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi.

Če naročnik pogreba, ki je sklicatelj, ki organizira zbiranje, VODI SEZNAM PRISOTNIH LJUDI, je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi. Seznam mora vsebovati: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, kraj zbiranja (kraj, ulico, hišno številko, kontaktno številko telefona ter podatek o tem, ali gre za zaprt ali odprt prostor) in čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja). V kolikor Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja sklicatelju, ki organizira zbiranje, ne pošlje zahteve za posredovanje seznama, sklicatelj seznam uniči.

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/2020) je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje vsaj 2 metra.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 % alkohola.

Organizator pogreba (torej naročnik pogreba) je dolžan sam priskrbeti razkužila, ki jih namesti pred vhodom v poslovilno vežico.

Ob tem je treba zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 smiselno upoštevati tudi vsa ostala higienska priporočila NIJZ, ki so objavljena na njihovih spletnih straneh. 

Hvala za razumevanje in upoštevanje navodil.