Odvoz odpadkov - Jelendol in Dolina

Spoštovani občani.

Obveščamo vas, da bo zaradi zapore ceste Tržič - Jelendol v naseljih Jelendol in Dolina onemogočen reden odvoz odpadkov. Zabojnike za odpadke bomo zato od 5. avgusta 2019 do preklica praznili ob ponedeljkih med 6. in 8. uro. Ob ponedeljkih bomo praznili tako zabojnike za mešane komunalne odpadke ALI odpadno embalažo kot tudi zabojnike za biološko razgradljive odpadke. 

Prosimo, da so zabojniki pripravljeni na odjemnih mestih najkasneje do 6. ure zjutraj.