Poračun količin

Spoštovani občani.

Obveščamo vas, da bo na izstavljenem računu za mesec januar 2020 poleg rednega mesečnega obračuna prikazan tudi poračun količin odpadkov za leto 2019.

Pojasnilo: Skladno s 47. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič kot izvajalec javne službe do 31. marca izvedemo količinski poračun za preteklo leto.

Glede na to, da je bilo v letu 2019 v naši občini dejansko zbranih več odpadkov, kot jih je bilo uporabnikom zaračunanih na mesečnih položnicah, se ugotovljene razlike poračunajo v dobro ali breme.