Poziv upravljavcem vzgojno izobraževalnih zavodov glede izpiranja vodovodnega sistema

Začetek šolskega leta – poziv upravljavcem vzgojno varstvenih zavodov glede izpiranja vodovodnega omrežja

V času šolskih počitnic je poraba pitne vode v vrtcih in šolah zmanjšana ali prekinjena, zato se v vodovodnem sistemu teh objektov ustvarijo ugodni pogoji za razmnoževanje mikroorganizmov v pitni vodi. 

Upravljavce vrtcev in šol pozivamo, da pred začetkom novega šolskega leta poskrbijo za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja. Posebno pozornost je treba posvetiti izpiranju tušev, ker zaradi tvorbe aerosola le-ti predstavljajo možen vir okužbe z legionelo. Priporočilo NIJZ

Podrobnejša priporočila za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in jih objavil na svojih spletnih straneh.

Več si lahko preberete v novici NIJZ.