Pranje zabojnikov za biološko razgradljive odpadke

Spoštovani občani.

Skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič, ki določa, da mora izvajalec zagotoviti pranje zabojnikov za biološke odpadke najmanj enkrat letno, bomo pranje izvedli v naslednjih TERMINIH IN LOKACIJAH.

Vljudno vas prosimo, da na dan pranja zabojnikov le – te postavite na vaša odjemna mesta najkasneje ob 6. uri zjutraj.