Skrbna uporaba kanalizacije

Spoštovani občani.

Naši zaposleni so v zadnjem obdobju opazili, da so v kanalizacijskih jaških večkrat prisotni odpadki, ki v jaške nikakor ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočajo pretok odpadne vode ter škodujejo materialom kanalizacijskih cevi. Takšni odpadki namreč spremenijo celotno sestavo odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološko čiščenje na Centralni čistilni napravi Tržič. Poleg tega povzročajo škodo na kanalizacijskem omrežju, predvsem na črpališčih. S tem nastanejo dodatni stroški vzdrževanja, kar posledično lahko pripelje do višjih cen komunalnih storitev.

Namen kanalizacijskega sistema je odvajanje odpadnih voda in ne odpadkov, še najmanj pa trdnih odpadkov, ki lahko poškodujejo in zamašijo tudi interne kanalizacijske sisteme.

Spodnja fotografija iz črpališča Breg prikazuje razdrto črpalko, kjer je viden nerazgradljiv material – vlažilni robčki in manjša krpica iz blaga – kar je povzročilo okvaro črpalke. OPOZARJAMO, da vlažilni robčki v nobenem primeru ne spadajo v WC školjke. Prosimo vas, da jih odlagate v zelen zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Na spodnji sliki si lahko preberete, kaj vse NE SODI v kanalizacijski odtok:

https://deloindom.delo.si/energija-okolje/odpadki/stranisce-ni-smetisce