Sprememba številke poslovnega računa zaradi združitve bank

Spoštovani.

Obveščamo vas, da se bo zaradi bančne združitve Abanke in Nove KBM spremenila številka našega poslovnega računa.

Namesto dosedanjega transakcijskega računa št. SI56 0510 0801 2408 329, odprtega pri Abanki d.d., se od 1. 1. 2021 dalje uporablja transakcijski račun št:  SI56 0400 1005 0063 047, odprt pri Novi KBM d.d.

V prehodnem obdobju od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 bo avtomatska preusmeritev nakazil iz računa Abanke na nov poslovni transakcijski račun Nove KBM. Po 28. 2. 2021 nakazila na račun Abanke ne bodo več mogoča.

Poslovni transakcijski račun, odprt pri Gorenjski banki d.d., ostaja nespremenjen.