Spremembe v zbirnem centru Kovor

Komunala Tržič skupaj z Občino Tržič tudi v letošnjem letu nadaljuje z investicijami v zbirnem centru v Kovorju.

Urejen je nov vhod v zbirni center, veljal bo nov prometni režim, uveljavila se bo identifikacija obiskovalcev zbirnega centra, spremenjen bo obratovalni čas zbirnega centra, pravne osebe bodo odlaganje odpadkov plačevale po veljavnem ceniku.

V zadnjih mesecih smo uredili nov vhod v zbirni center in montirali zapornice. Vzpostavili smo nov prometni režim, in sicer krožno vožnjo skozi zbirni center. S tem smo našim uporabnikom omogočili bistveno bolj varen, lažji in učinkovitejši postopek oddaje odpadkov. 

Uporabniki zbirnega centra bodo skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič ob obisku morali predložiti dokazilo o vključenosti v sistem ravnanja z odpadki z zadnjim računom in veljavnim osebnim dokumentom. V primeru, da bo uporabnik zavrnil identifikacijo, pooblaščeni delavec Komunale Tržič odpadkov ne bo dolžan sprejeti. 

Z ureditvijo novega režima se s 1. junijem 2020 spreminja obratovalni čas zbirnega centra:

PONEDELJEK, SREDA in PETEK: od 9. do 18. ure
TOREK in ČETRTEK: od 9. do 16. ure

Zbirni center bo odprt tudi VSAKO DRUGO SOBOTO (vsakih 14 dni) med 7. in 15. uro, in sicer v tednih, ko odvažamo odpadno embalažo. V letu 2020 bo tako center odprt 6. in 20. junija, 4. in 18. julija, 1. in 29. avgusta, 12. in 26. septembra, 10. in 24. oktobra, 7. in 21. novembra, 5. in 19. decembra. 

V zbirni center lahko uporabniki pripeljejo naslednje odpadke: papir in lepenko, steklo, plastiko, odpadke iz kovin, les, oblačila in tekstil, odpadno električno in elektronsko opremo, kosovne odpadke, izrabljene pnevmatike, nevarne odpadke iz gospodinjstev, odpadke z vrta in zeleni odrez ter manjše količine gradbenih odpadkov.

V zbirnem centru lahko odpadke oddajo tudi pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki opravljajo dejavnost v občini Tržič. V tem primeru se oddaja odpadkov obračuna skladno z veljavnim cenikom izvajalca. Omenjeni uporabniki morajo imeti s seboj pisno naročilo ali pooblastilo odgovorne osebe podjetja.

Predvidevamo, da se bo zaradi uveljavitve sprememb čas oddaje odpadkov v zbirnem centru nekoliko podaljšal, zato vse občane prosimo za razumevanje.

Z opisanimi spremembami bomo zagotovili večjo varnost obiskovalcev in zaposlenih ter boljše ločevanje odpadkov na posamezne frakcije.

Cenik - pravne osebe

Cenik - gospodinjstva