Spremenjene cene komunalnih storitev

Spoštovani občani.

Obveščamo vas, da je bil na 17. seji Občinskega sveta Občine Tržič 21. januarja 2021 potrjen predlog cen in subvencij na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in na področju zbiranja biološko razgradljivih odpadkov.

S 1. februarjem 2021 tako stopajo v veljavo nekatere nove cene storitev in tudi spremenjene subvencije Občine Tržič gospodinjstvom, ki vam jih prikazujemo v spodnji tabeli:

Poglaviten razlog za spremembo so višje cene prevzema odpadnega blata iz Centralne čistilne naprave Tržič in prevzema biološko razgradljivih odpadkov, ki ju vršijo zunanji izvajalci.

Ostale cene, vezane na ravnanje z odpadki, in cene oskrbe s pitno vodo ostajajo nespremenjene.

Potrjene cene veljajo od 1. februarja 2021 dalje.

Cenik oskrbe s pitno vodo

Cenik odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Cenik ravnanja z odpadki