Spremenjene cene komunalnih storitev

22. december 2021

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji dne 2. 12. 2021 sprejel dva sklepa, s katerima je spremenil cene obdelave in cene odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov, saj se bo po 1. 1. 2022 komunalne odpadke v obdelavo in odlaganje oddajalo družbi JP VO KA SNAGA, in sicer v Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana.

Cenik ravnanja z odpadki

Cenik - glede na velikost zabojnika

Sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju