Ulični zbiralniki odpadne električne in elektronske opreme

                                                      Vir fotografije: spletna stran ZEOS

Občani lahko odpadno električno in elektronsko opremo brezplačno odložimo na uličnih zbiralnikih, ki jih najdete na naslednjih lokacijah:

 • parkirišče pri Občini Tržič - pri eko otoku
 • Bistrica pri Tržiču – parkirišče pri nekdanjem zelenjavarju
 • Pristava – parkirišče pri nekdanji upravni stavbi Komunale Tržič
 • Pot na Zali rovt - čez most desno pri obstoječem eko otoku
 • Kovor – Glavna cesta 14 (pod trgovino)
 • Zbirni center Kovor
 • Dolina – izobraževalno središče
 • Leše – pri avtobusnem postajališču
 • Podljubelj – pri gasilnem domu
 • Na Logu – na avtobusnem postajališču
 • Kranjska cesta – na avtobusnem postajališču

LETAK