Začasna odstranitev ekološkega otoka v Žiganji vasi

10. julij 2024

Spoštovani občani.

Obveščamo vas, da bo v petek, 12. julija 2024, na pobudo Krajevne skupnosti Sebenje začasno odstranjen ekološki otok v Žiganji vasi.

Odstranitev ekološkega otoka je posledica nenehnega smetenja okolice ekološkega otoka. Kljub prošnjam in opozorilom KS Sebenje ter pogostemu praznjenju zabojnikov s strani Komunale Tržič (tudi do trikrat tedensko) se stanje žal ni izboljšalo.

Na tem mestu ponovno apeliramo in prosimo uporabnike vseh ekoloških otokov, da upoštevajo pravila ločevanja in skrbijo za čistočo okolice: kosovni odpadki sodijo v zbirni center v Kovorju, odpadkov v primeru, da je zabojnik poln, ne odlagajte poleg zabojnikov, pač pa uporabite katerega od drugih ekoloških otokov ali jih odpeljete v zbirni center v Kovor ...

V pomoč pri ločevanju smo pripravili Abecednik odpadkov, seveda pa smo vam za vsakršno dilemo pri ločevanju na voljo tudi sodelavci Komunale Tržič.