Zaščita vodomerov pred mrazom

Uporabnike vodovodnih sistemov ponovno opozarjamo na možnost zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode.

V zimskih mesecih se temperatura pogosto spusti pod 0°C in ko temperature dlje časa vztrajajo pod lediščem, je v večini primerov možna poškodba vodomerov. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec okvare vodomera, le-ta lahko tudi poči, zato ga je potrebno ustrezno zaščititi pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Komunala Tržič upravlja z vodovodnimi sistemi, ne more pa prevzeti odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov. Stroške zamenjave v teh primerih je dolžan poravnati uporabnik sam.

Vabimo vas, da si preberete nekaj koristnih nasvetov, kako preventivno zaščititi svoj vodomer in inštalacijo pred zmrzaljo:

- vodomerni jašek naj bo dovolj globok – 1,20 m,
- izolirajte pokrov in notranjost jaška,
- dodajte toplotno zaščito nad vodomerom (izolacijski materiali – stiropor, mineralna volna, celuloza, folija, pena),
- preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij,
- ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po instalaciji (kubični meter vode stane manj kot drago popravilo vodovodne instalacije).

Vsem uporabnikom pa še dodatno svetujemo:

- preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, ipd.),
- preverite gradbišča in novogradnje, kjer dvorišča niso zaključena (če jašek ni zasut, lahko namreč zmrzne s strani),
- redno preverjajte stanje vašega vodomera,
- pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer.

V primeru nastanka kakršnekoli poškodbe vodomera ali priključka nas obvestite na dežurno telefonsko številko enote vodovod 041 737 092 ali na 04 59 71 300.