Zavržena hrana v zabojnikih za embalažo

Medobčinski inšpektorat Kranj (v nadaljevanju MIK) je v sodelovanju z našim podjetjem v mesecu oktobru v okviru svojih pristojnosti izvedel poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov na ekoloških otokih v Občini Tržič.

Vsebino zabojnikov smo na osmih najbolj obremenjenih lokacijah (Za Mošenikom, pri Občini Tržič, pri trgovini M&T Trade, Na logu, na Loki, v Bistrici pri Tržiču pri vrtcu in poleg nekdanjega zelenjavarja ter v Sebenjah) razgrnili in jo pregledali.

Rezultati pregledov žal niso bili zadovoljivi: v veliki večini so se v zabojniku za odlaganje mešane odpadne embalaže pojavljali biološko razgradljivi odpadki (kruh, sadje, meso, še zapakirana solata …), poleg tega pa še pasji iztrebki, kosti, gradbeni odpadki, PVC čoln, tiskalnik, cigaretni ogorki, steklena embalaža.

V enem od zabojnikov za odpadno embalažo je bila velika količina odstriženih las iz predvidevamo bližnjega frizerskega salona. Ta odpadek sodi v zelen zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Pogosto so bili poleg ekoloških otokov napačno odloženi tudi kosovni odpadki, ki tja ne sodijo.

V enem primeru smo našli povzročitelja napačno odločenih odpadkov in zoper njega bo MIK uvedel postopek.

Na tem mestu vse občane ponovno obveščamo, da imajo možnost BREZPLAČNE oddaje do 4 m3 odpadkov na leto na zbirnem centru v Kovorju, prav tako pa lahko dvakrat letno naročijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov v akciji, ki jo izvajamo spomladi in jeseni.

Žal kljub navedenemu še vedno opažamo, da so ekološki otoki za nekatere občane »zbiralnica vseh vrst odpadkov«. Prosimo vas, da v primeru, da je vam najbližji ekološki otok prenapolnjen, ne odložite odpadkov POLEG zabojnika, saj je v bližini zagotovo kak ekološki otok, kjer je še dovolj prostora za odlaganje. Apeliramo tudi, da odpadno mešano embalažo pred odlaganjem stisnete, papir raztrgate, kartonaste škatle zložite in na ta način zmanjšate volumen odpadkov.

Vsebina zabojnikov za embalažo na ekoloških otokih v Bistrici pri Tržiču ....

.... in v Sebenjah

Naslovna fotografija: kruh v zabojniku za embalažo v Sebenjah.