Zelena zastava Vrtca Tržič

Danes je za Vrtec Tržič poseben dan: s svojim rednim delom in prizadevanji so prejeli znak EKOŠOLA in na pročelje vrtca Palček izobesili zeleno zastavo. Tako so se pridružili množici slovenskih vrtcev, osnovnih ter srednjih šol s tem laskavim nazivom, za kar jim tudi v Komunali Tržič ISKRENO ČESTITAMO.

Vodstvo vrtca in zaposleni se dobro zavedajo pomena ozaveščanja otrok o trajnostnem razvoju in skrbi za okolje. Zaposleni v našem podjetju smo ponosni, da jim pri tem lahko pomagamo in izvajamo zanimive skupne projekte.

Po podpisu ekolistine smo si prisotni - predstavniki Občine Tržič, nacionalni koordinator Ekošole ter predstavnika Komunale Tržič – ogledali razstavo zanimivih in domiselnih izdelkov iz odpadnega materiala, ki so jih otroci pripravili med lanskim Evropskim tednom zmanjševanja odpadkov.

In kaj pomeni naziv v praksi? Izpolnjevati je potrebno nekatere ekološke cilje: razvijanje  in negovanje dobrih medsebojnih odnosov, skrb za lastno zdravje in gibanje, skrb za vrtičke ter urejenost vrtca in njegove okolice, spoštljivo ravnanje s hrano, zbiranje in ločevanje odpadkov, varčevanje z vodo, energijo in papirjem ter tudi spodbujanje staršev in krajanov k ekološkemu ravnanju. 

Kot so nam povedali v vrtcu, so vse to in še več delali ves čas, z zeleno zastavo so svoja pozitivna ravnanja le potrdili. Verjamemo, da so na odlični poti k vzgoji odgovornih in okoljsko ozaveščenih ljudi. Bravo!