Odvoz odpadkov - Pod Pogovco

22. september 2022 | Ravnanje z odpadki

Obveščamo vas, da smo za stanovalce naselja Pod Pogovco, kjer potekajo priprave na asfaltiranje vozišča in je posledično onemogočen dostop za smetarsko vozilo, za zbiranje odpadkov pripravili tri večje zabojnike za odpadke. Nahajajo se v spodnjem delu naselja, in sicer pri hišni številki Pod Pogovco 13.

Zabojniki bodo stanovalcem, do katerih ne moremo z našim smetarskim vozilom, na voljo ves čas neprevoznosti ceste.

Odvoz odpadkov bo potekal ob običajnih dneh (mešani komunalni odpadki in odpadna embalaža ob petkih, biološko razgradljivi odpadki ob sredah).

Hvala za razumevanje.