Veljavna zakonodaja

Odlok o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Ur. l. RS, št. ...

3. Feb 2015