Urejevalec površin

Komunala Tržič d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

          UREJEVALEC POVRŠIN

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi povečanega obsega dela sklenili za določen čas do 31. 10. 2021 z možnostjo podaljšanja.

Od kandidatov pričakujemo najmanj končano osnovno šolo in vozniški izpit B kategorije. Delovne izkušnje niso potrebne.

Dela in naloge izbranega kandidata bodo obsegala:

- Skrb za sprotno košnjo in zelenih javnih površin,
- Skrb za urejanje okolice, obrezovanje grmičevja, pletje, grabljenje in pometanje površin,
- Skrb za stalno zagotavljanje urejenosti zelenih površin,
- Vzdrževanje osnovnih sredstev v prostorih in na njihovih zunanjih površinah

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo najkasneje do torka, 16. februarja 2021, in sicer na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali e-naslovu info@komunala-trzic.si.