Urejevalec površin

Komunala Tržič d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

UREJEVALEC POVRŠIN II

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi sezonskega dela sklenili za določen čas predvidoma od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021.

Od kandidatov pričakujemo končano osnovnošolsko izobrazbo (lahko tudi nedokončano) in vozniški izpit B kategorije.

Delovne izkušnje niso potrebne.

Dela in naloge izbranega kandidata bodo obsegala:

  • skrb za stalno zagotavljanje urejenosti zelenih površin in sprotno košnjo
  • skrb za urejanje okolice, obrezovanje grmičevja, pletje površin, grabljenje površin in pometanje površin
  • oskrbovanje zgradbe in druge površine s sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje, vzdrževanje in uporabo objektov in okolice
  • vzdrževanje osnovnih sredstev v prostorih, ki so v upravljanju in na njihovih zunanjih površinah
  • pregled prostorov in skrb za odpiranje in zaklepanje prostorov v upravljanju
  • posvetovanje z nadrejenim o potrebnih delih ter po odobritvi naročanje in nadzor izvajanja del, ki jih opravljajo zunanji izvajalci (v kolikor jih ne more opraviti sam)
  • pomoč pri pripravi prostorov za prireditve                                                            
  • priprava dnevnih poročil o delu
  • redno vzdrževanje strojev in naprav
  • druga dela po nalogu nadrejenega oziroma direktorja glede na potrebe delovnega procesa.

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 19. aprila 2021, in sicer na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali e-naslovu info@komunala-trzic.si.