Zaposlimo komunalnega delavca

Razpisujemo prosto delovno mesto

KOMUNALNI DELAVEC I

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi povečanega obsega dela sklenili za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Poskusna doba traja 1 mesec.

Od kandidatov pričakujemo:

 • končano osnovno šolo
 • vozniški izpit B kategorije
 • urejenost in komunikativnost

Dela in naloge izbranega kandidata bodo obsegala:

 • ročno čiščenje cest, pločnikov in drugih javnih površin (parki, tržnica, zbirni center, pokopališča)
 • čiščenje in urejanje cestnega odvodnjavanja, peskolovov, usedalnikov in propustov
 • urejanje obcestnih zelenic in bankin
 • praznjenje, čiščenje in pranje koškov za smeti
 • intervencijska dela na cestah in drugih javnih površinah ob neurjih in zimskem vzdrževanju
 • praznjenje posod za gospodinjske odpadke, ki so nameščene ob vozni poti smetarskega vozila
 • pospravilo  eventuelno raztresenih odpadkov
 • pomoč vozniku pri manevriranju in vzvratnih vožnjah
 • skrb za to, da so smetnjaki popolnoma izpraznjeni in ob praznjenju nepoškodovani
 • sodelovanje pri izpraznjenju smetarskega vozila ter čiščenju notranjosti vozila

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo najkasneje do torka, 8. septembra 2020, in sicer na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali e-naslovu info@komunala-trzic.si.