Kako je s prijavo smrti matičnemu uradu?

Smrt osebe je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti oziroma najdbe pokojnika. Smrt se prijavi v matičnem uradu, v kraju, kjer je oseba umrla.

Prijavi smrti je potrebno priložiti zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, ki ga izda pristojni zdravstveni delavec, ki je smrt ugotovil. S tem se na matičnem uradu pridobi izpisek iz matične knjige umrlih (mrliški list).

Kategorija: