Kako ravnati v primeru smrti doma?

Mrliški preglednik ali zdravnik  (nujna medicinska pomoč, dežurni zdravnik lokalne zdravstvene organizacije – tel. št. 04 59 82 210 ali 112) po opravljenem pregledu izda zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, s katerim se nato prijavi smrt na matičnem uradu, hkrati pa predstavlja tudi dovoljenje za prevoz umrlega.

Svojci pokojnika o opravljenem pregledu pokličejo ali obiščejo sprejemno pisarno pogrebne službe Komunale Tržič in uredijo vse potrebno za pogreb, upepelitev ali prevoz v drug kraj. Svojci naj s seboj prinesejo zdravstveno kartico, identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list) pokojne/ga.

Pogrebna služba Komunale Tržič lahko v okviru opravljanja pogrebne dejavnosti in organiziranja pogrebne slovesnosti za pokojnika poskrbi tudi za prijavo smrti na matičnem uradu.

Kategorija: