Kako ravnati v primeru smrti v bolnišnici ali domu upokojencev?

Če pokojnik umre v bolnišnici ali v domu upokojencev, dobijo svojci obvestilo (običajno telegram ali telefonski klic).
Smrt matičarju matičnega območja, kjer je nastopila smrt, lahko prijavi pogrebna služba. Svojci pokličejo ali obiščejo sprejemno pisarno pogrebne službe in uredijo vse potrebno za pogreb, upepelitev ali prevoz v drug kraj. Svojci naj s seboj prinesejo zdravstveno kartico, identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list) pokojne/ga.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, turistično gostinskem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu (UE) prijaviti zavod, v katerem je oseba umrla.

Kategorija: