Kontakti in uradne ure

Komunala Tržič d.o.o.
Pristava, Mlaka 6
4290 Tržič
T: 04 597 13 00
F: 04 597 13 20
E: info@komunala-trzic.si

Dežurne številke

Pitna voda: 041 737 092
Praznjenje greznic: 051 323 806
Pogrebna služba: 031 503 871
Ceste: 051 319 690

Uradne ure

Vložišče in blagajna:

  • ponedeljek: 8.00 - 15.00
  • sreda: 8.00 - 17.00
  • petek: 8.00 - 13.00

Zbirni center Kovor

  • ponedeljek in sreda: 9.00 - 18.00
  • torek in četrtek: 9.00 - 17.00
  • petek: 9.00 - 15.00
  • sobota: 8.00 - 12.00

Ob nedeljah in praznikih je zbirni center zaprt.

Splošne informacije

Metka Žumer
T: 04 597 13 00 ali
T: 04 597 13 47
E: info@komunala-trzic.si ali
E: metka.zumer@komunala-trzic.si

Direktorica

Vesna Jekovec
T: 04 597 13 47

Vodja gospodarskih javnih služb

Tina Božič
T: 04 597 13 00
E: tina.bozic@komunala-trzic.si

Vodja gospodarskih javnih služb vzdrževanja cest, javnih površin in objektov

Jure Zadnikar
T: 04 597 13 17
E: jure.zadnikar@komunala-trzic.si

Finance, računovodstvo in splošne zadeve

Mateja Borštnar
T: 04 597 13 03
E: mateja.borstnar@komunala-trzic.si

Kataster, soglasja

Marko Meglič
T: 04 597 13 12
E: soglasja@komunala-trzic.si

Vodovod

Boris Bizjak
T: 051 312 237
E: vodovod@komunala-trzic.si

Odpadki

Špela Razinger
T: 04 597 13 27
E: odpadki@komunala-trzic.si

Centralna čistilna naprava

Mitja Zupan
T: 041 721 576
E: ccn-trzic@komunala-trzic.si

Kanalizacija

Zlatko Koštić
T: 04 597 13 09
E: kanalizacija@komunala-trzic.si

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Jan Cerovski
T: 04 597 13 30
E: pogrebna@komunala-trzic.si

Ceste, javne površine

Jože Rupnik
T: 051 389 628
E: ceste@komunala-trzic.si

Javne površine in objekti

E: javne-povrsine@komunala-trzic.si

Tehnične službe, avtopark

E: tehnicna-sluzba@komunala-trzic.si

Obračun komunalnih storitev (prijave, odjave, stanja vodomera)

Mateja Šerc
T: 04 597 13 04
E: obracun@komunala-trzic.si

Blagajna, izdaja splošnih računov, izvršbe

Špela Prestor Markun
T: 04 597 13 21
E: izvrsbe@komunala-trzic.si ali
E: spela.prestor@komunala-trzic.si

Javna naročila, saldakonti in plačila

Jana Čebašek
T: 04 597 13 16
E: placila@komunala-trzic.si ali
E: jana.cebasek@komunala-trzic.si

Zbirni center odpadkov Kovor

T: 04 597 13 45
E: zbirni-center@komunala-trzic.si

Recepcija Gorenjske plaže

T: 08 205 76 66
E: gorenjska-plaza@komunala-trzic.si