Kontakti

Direktor
Primož Bajželj
e-naslov: primoz.bajzelj@komunala-trzic.si

Poslovna asistentka
Metka Žumer
Tel. št. 04 5971 347
e-naslov: metka.zumer@komunala-trzic.si

Računovodstvo
Vodja:
Vesna Jekovec
Tel. št. 04 5971 303
e-naslov: vesna.jekovec@komunala-trzic.si

Obračun komunalnih storitev (prijave, odjave, stanja vodomera)
Mateja Šerc
Tel. št. 04 5971 304
e-naslov: obracun@komunala-trzic.si

Blagajna, izdaja splošnih računov
Špela Prestor Markun
Tel. št. 04 5971 321
e-naslov: spela.prestor@komunala-trzic.si

Saldakonti in izvršbe, obračun plač

Mateja Borštnar
Tel. št. 04 5971 306
e-naslov: mateja.borstnar@komunala-trzic.si

Tehnični sektor

Vodja tehničnega sektorja (pokopališča)
Damjan Meglič
Tel. št. 04 5971 332
e-naslov: damjan.meglic@komunala-trzic.si

Vodja vodovoda
Boris Bizjak
Mob. št. 051 312 237
e-naslov: boris.bizjak@komunala-trzic.si

Vodja gradbene enote
Tomaž Razinger
Mob. št. 031 688 223
e-naslov: tomaz.razinger@komunala-trzic.si

Vodja vzdrževanja cest
Jože Rupnik
Mob. št. 051 389 628
e-naslov: joze.rupnik@komunala-trzic.si

Vodja kanalizacije in centralne čistilne naprave
Mitja Zupan
Mob. št. 041 721 576
e-naslov: mitja.zupan@komunala-trzic.si

Vodja enote Bios (Gorenjska plaža, dvorana tržiških olimpijcev, fitnes, urejanje zelenih površih)
Jure Zadnikar
Tel. št. 031 713 718
e-naslov: jure.zadnikar@komunala-trzic.si

Okoljski inženir (male komunalne čistilne naprave)

Tina Božič
Tel. št. 04 5971 334
e-naslov: tina.bozic@komunala-trzic.si

Vodja avtoparka in snage (odvoz odpadkov)
Zdenko Pogačnik
Mob. št. 041 272 777
e-naslov: zdenko.pogacnik@komunala-trzic.si

Strok. sodelavec za evidence, vezane na odpadke (naročila zabojnikov za odpadke, kosovni odpadki)
Špela Razinger
Tel. št. 04 5971 327
e-naslov: spela.razinger@komunala-trzic.si

Skupinovodja pokopališke in pogrebne dejavnosti

Marko Meglič
Tel. št. 04 5971 330
e-naslov: marko.meglic@komunala-trzic.si

Izdaja komunalnih soglasij in kataster

Zlatko Koštić
Tel. št. 04 5971 309
e-naslov: zlatko.kostic@komunala-trzic.si

Zbirni center odpadkov Kovor

Tel. št. 04 5971 345

Recepcija Gorenjske plaže

Tel. št. 0820 57666