Kontakti

Direktorica
Vesna Jekovec
e-naslov: vesna.jekovec@komunala-trzic.si

Poslovna asistentka
Metka Žumer
Tel. št. 04 5971 347
e-naslov: metka.zumer@komunala-trzic.si

Računovodstvo

Obračun komunalnih storitev (prijave, odjave, stanja vodomera)

Mateja Šerc
Tel. št. 04 5971 304
e-naslov: obracun@komunala-trzic.si

Blagajna, izdaja splošnih računov
Špela Prestor Markun
Tel. št. 04 5971 321
e-naslov: spela.prestor@komunala-trzic.si

Saldakonti in izvršbe, obračun plač

Mateja Borštnar
Tel. št. 04 5971 306
e-naslov: mateja.borstnar@komunala-trzic.si

Tehnični sektor

Vodja tehničnega sektorja (pokopališča)
Damjan Meglič
Tel. št. 04 5971 332
e-naslov: damjan.meglic@komunala-trzic.si

Vodja vodovoda
Boris Bizjak
Mob. št. 051 312 237
e-naslov: boris.bizjak@komunala-trzic.si

Vodja gradbene enote
Tomaž Razinger
Mob. št. 031 688 223
e-naslov: tomaz.razinger@komunala-trzic.si

Vodja vzdrževanja cest
Jože Rupnik
Mob. št. 051 389 628
e-naslov: joze.rupnik@komunala-trzic.si

Vodja kanalizacije in centralne čistilne naprave
Mitja Zupan
Mob. št. 041 721 576
e-naslov: mitja.zupan@komunala-trzic.si

Vodja enote Bios (Gorenjska plaža, dvorana tržiških olimpijcev, fitnes, urejanje zelenih površih)
Jure Zadnikar
Tel. št. 031 713 718
e-naslov: jure.zadnikar@komunala-trzic.si

Okoljski inženir (male komunalne čistilne naprave)

Tina Božič
Tel. št. 04 5971 334
e-naslov: tina.bozic@komunala-trzic.si

Vodja avtoparka in snage (odvoz odpadkov)
Zdenko Pogačnik
Mob. št. 041 272 777
e-naslov: zdenko.pogacnik@komunala-trzic.si

Strok. sodelavec za evidence, vezane na odpadke (naročila zabojnikov za odpadke, kosovni odpadki)
Špela Razinger
Tel. št. 04 5971 327
e-naslov: spela.razinger@komunala-trzic.si

Skupinovodja pokopališke in pogrebne dejavnosti

Marko Meglič
Tel. št. 04 5971 330
e-naslov: marko.meglic@komunala-trzic.si

Izdaja komunalnih soglasij in kataster

Zlatko Koštić
Tel. št. 04 5971 309
e-naslov: zlatko.kostic@komunala-trzic.si

Zbirni center odpadkov Kovor

Tel. št. 04 5971 345

Recepcija Gorenjske plaže

Tel. št. 0820 57666

Dežurne službe

Pogrebna služba 031 503 871
Vodovod 041 737 092
Ceste 051 319 690
Fekalnik 051 323 806