Vodooskrba

Oskrba s kvalitetno pitno vodo je pomembna družbeno odgovorna in okoljevarstvena dejavnost, ki je združena s skrbjo in prizadevanji za ohranitev kakovostnih in količinsko ustreznih vodnih virov.

Dežurna številka - vodovod
041 737 092
Ravnanje z odpadki

Komunala Tržič d.o.o. opravlja dejavnost ravnanja z odpadki na področju občine Tržič, ki zavzema 155,4 km2 površine in ima 29 naselij s skupno cca. 16 000 prebivalcev. Pokritost odvoza odpadkov iz naselij znaša 98%.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Komunala Tržič d.o.o. upravlja s kanalizacijskimi sistemi na področju občine Tržič v okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Dežurna številka – fekalnik
051 323 806
Gradbena enota

Gradbena enota opravlja dela za ostale enote v podjetju, gradi infrastrukturo, ob prostih kapacitetah in pridobitvi naročila pa opravlja tudi storitve za trg (razna gradbena dela in storitve, za katere smo usposobljeni) za pravne ali fizične osebe.

Vzdrževanje občinskih cest

Kot izvajalec javne službe na področju vzdrževanja cest v občini Tržič vzdržujemo 133 km občinskih cest, od katerih je 31 km makadamskih, ostali del pa je asfaltiran.

Dežurna številka - vzdrževanje cest
051 319 690
Pokopališča

Smo upravljavec pokopališč v občini Tržič od poznih 50. let prejšnjega stoletja. Upravljamo pokopališča v Tržiču, Križah, Kovorju in Lomu.

Dežurna številka - pogrebna služba
031 503 871
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Komunala Tržič d.o.o. upravlja s kanalizacijskimi sistemi na področju občine Tržič v okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Dežurna številka – fekalnik
051 323 806