Vodooskrba

Oskrba s kvalitetno pitno vodo je pomembna družbeno odgovorna in okoljevarstvena dejavnost, ki je združena s skrbjo in prizadevanji za ohranitev kakovostnih in količinsko ustreznih vodnih virov.

Dežurna številka - vodovod
041 737 092
Ravnanje z odpadki

Komunala Tržič d.o.o. opravlja dejavnost ravnanja z odpadki na področju občine Tržič, ki zavzema 155,4 km2 površine in ima 29 naselij s skupno cca. 16 000 prebivalcev. Pokritost odvoza odpadkov iz naselij znaša 98%.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Komunala Tržič d.o.o. upravlja s kanalizacijskimi sistemi na področju občine Tržič v okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Dežurna številka – fekalnik
051 323 806
Podporne tehnične službe

V okviru podpornih tehničnih služb opravljamo dela za ostale enote v podjetju.

Vzdrževanje občinskih cest

Kot izvajalec javne službe na področju vzdrževanja cest v občini Tržič vzdržujemo 133 km občinskih cest, od katerih je 31 km makadamskih, ostali del pa je asfaltiran.

Dežurna številka - vzdrževanje cest
051 319 690
Pokopališča

Smo upravljavec pokopališč v občini Tržič od poznih 50. let prejšnjega stoletja. Upravljamo pokopališča v Tržiču, Križah, Kovorju in Lomu.

Dežurna številka - pogrebna služba
031 503 871
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Komunala Tržič d.o.o. upravlja s kanalizacijskimi sistemi na področju občine Tržič v okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Dežurna številka – fekalnik
051 323 806