O nas

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani,

lepo pozdravljeni na naši spletni strani. Občina Tržič nas je ustanovila že davnega leta 1959 in od takrat izvajamo komunalne storitve za vas, prebivalce naše občine. Ne glede na vreme in letni čas vas oskrbujemo s pitno vodo, odvažamo odpadke, vzdržujemo ceste, odvajamo in čistimo odpadne vode in opravljamo še mnogo drugih storitev, ki jih predstavljamo na tej spletni strani. Potrudili smo se, da vam na tem mestu podamo kar največ koristnih informacij z vseh področij našega delovanja in vam tako olajšamo reševanje povsem vsakdanjih življenjskih opravil.

Zavedamo se namreč, da smo skupaj z ostalimi službami Občine Tržič celovit servis vam občanom za kvalitetno bivanje v našem kraju. Ko smo v letu 2014 pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2015, smo se zavezali k sistemskim načelom kakovostnega izvajanja naših poslovnih procesov in k stalnim izboljšavam. Zato vas vabimo, da s svojimi predlogi in pripombami sooblikujete nam in vam prijazno podjetje. Mi vam pa obljubljamo, da se bomo trudili in stalno izboljševali še naprej.

                                                                  Direktorica Vesna Jekovec

Predstavitev

Komunalno podjetje Tržič je bilo ustanovljeno leta 1959, leta 2004 se je preoblikovalo v Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o., od 15. 04. 2009 pa smo Komunala Tržič d.o.o.

Osnovna dejavnost podjetja je zbiranje, čiščenje in distribucija vode.

V okviru gospodarskih javnih služb komunalnih storitev poleg že omenjene oskrbe s pitno vodo skrbimo tudi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki, izvajamo 24-urno pogrebno službo in izvajamo pokopališko dejavnost. Preko gospodarske javne službe prav tako redno vzdržujemo občinske ceste, javne površine in objekte, s podpornimi tehničnimi službami pa izvajamo tudi manjša gradbena dela in skrbimo za naš avtopark.