Vloge in soglasja

VLOGA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV IN KOMUNALNIH SOGLASIJ

Komunala Tržič d.o.o. je nosilec javnega pooblastila za izdajo projektnih pogojev in komunalnih soglasij, ki predstavljajo podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja. Večino vlog v imenu investitorja vložijo projektanti, vendar za to potrebujejo pooblastilo, ki mora biti priloženo vlogi. Za primer, ko investitor sam vloži vlogo, podajamo nekaj smernic, za enostavnejše poslovanje pa prilagamo OBRAZEC, ki ga lahko uporabite.
V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti tudi soglasje upravljavca vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter ravnanja z odpadki, z namenom, da se določijo pogoji h gradnji in priključitvi objekta na komunalno infrastrukturo in ravnanja z odpadki.  Za izdajo projektnih pogojev ali soglasja so potrebni naslednji dokumenti:

  • vloga za izdajo projektnih pogojev ali soglasja
  • tehnična dokumentacija
  • pooblastilo, v primeru, ko vlagatelj ni investitor

 

VLOGA ZA MENJAVO DIMENZIJE VODOMERA
Za dodatne informacije vam je na voljo gospod Boris Bizjak, in sicer na tel. št. 04 5971 302 in e-naslovu boris.bizjak@komunala-trzic.si.

 

ZAHTEVEK ZA NAJEM, NAKUP ALI ZAMENJAVO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE (gospodinjstva)

OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB ZA PODJETJA IN ZAVODE, KI V ČASU IZREDNIH RAZMER NE POSLUJEJO (začasna odjava odvoza odpadkov - COVID)

Za dodatne informacije vam je na voljo gospa Špela Razinger, in sicer na tel. št. 04 5971 327 in e-naslovu spela.razinger@komunala-trzic.si.

 

OBVESTILO O ZAČETKU DELOVANJA MKČN (male komunalne čistilne naprave)

Navodilo za izpolnjevanje obrazca

Za dodatne informacije vam je na voljo gospa Tina Božič, in sicer na tel. št. 04 5971 334 in e-naslovu tina.bozic@komunala-trzic.si.

 

VLOGA NAJEMNIKA GROBA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA IZVAJANJE KAMNOSEŠKIH DEL NA POKOPALIŠČU

Za dodatne informacije vam je na voljo pogrebna služba, in sicer na mob. št. 031 503 871 in e-naslovu pogrebna@komunala-trzic.si

 

PRIJAVA NA BREZPLAČNO OBVEŠČANJE

Občanom nudimo možnost vključitve v brezplačno obveščanje (SMS, e-pošta).

Za dodatne informacije vam je na voljo gospa Metka Žumer, in sicer na tel. št. 04 5971 347 in e-naslovu metka.zumer@komunala-trzic.si.