Pogosta vprašanja in odgovori o odvajanju in čiščenju odpadnih vod

Ali je priključitev na javno kanalizacijo obvezna?

Lastniki stavb so na območju poselitve ali na njegovem delu, kjer je javna kanalizacija zgrajena ali pa se le-ta gradi, obnavlja ali preureja, dolžni svoje stavbe priključiti na javno kanalizacijo, oziroma ustrezno preurediti svoje priključke na javno kanalizacijo.

V kolikšnem času moram priključiti obstoječo stavbo na javno kanalizacijo?

Lastnik obstoječe stavbe je dolžan zagotoviti priključitev svoje stavbe na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev od prejema obvestila s strani izvajalca javne storitve o možnosti priključitve javno kanalizacijo.

Ali se stavba lahko priključi direktno na javno kanalizacijo?

NE. Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu javne službe omogoča preverjanje stanja v priključni cevi ter preverjanje količine in kvalitete odpadne komunalne vode, lastniku oziroma uporabniku stavbe pa vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda.

Kam moram postaviti revizijski jašek kanalizacijskega priključka?

Revizijski jašek mora biti postavljen na nepremičnini lastnika stavbe ter čim bližje javni kanalizaciji, kar izvajalec javne službe določi v izdanih pogojih za izdajo soglasja za kanalizacijski priključek.

Kaj, če ni mogoče postaviti revizijskega jaška na svoji parceli?

V primeru, če lastnik stavbe, ki se priključuje na javno kanalizacijo, revizijskega jaška ne more postaviti na svojo nepremičnino, mora lastnik te stavbe, za postavitev revizijskega jaška na tuji nepremičnini, izvajalcu javne službe predložiti dovoljenje lastnika tuje nepremičnine za postavitev revizijskega jaška na njegovi nepremičnini, s katerim lastnik tuje nepremičnine izvajalcu javne službe tudi dovoljuje dostop na njegovo nepremičnino za izvajanje nadzora nad delovanjem kanalizacijskega priključka.

Kaj, če ni mogoče postaviti revizijskega jaška izven stavbe?

V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven stavbe, je lastnik stavbe dolžan v stavbi interno kanalizacijo urediti tako, da je omogočeno izvajanje preverjanja, vzdrževanja in čiščenja kanalizacijskega priključka kot bi bil postavljen izven stavbe.

Ali je možno priključiti več stavb na en kanalizacijski priključek?

NE. Vsaka stavba se mora na javno kanalizacijo priključiti preko svojega, samostojnega kanalizacijskega priključka.

Ali imam lahko začasni kanalizacijski priključek?

NE. Vsaka stavba se mora na javno kanalizacijo priključiti s stalnim kanalizacijskim priključkom. Začasen kanalizacijski priključek se sme izvesti le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere.

Ali je možna ukinitev kanalizacijskega priključka?

DA. Ukinitev naročite, ko se odločite za rušenje objekta.

Čigavi so stroški izgradnje kanalizacijskega priključka?

Načrtovanje in gradnjo kanalizacijskega priključka ter ostalih objektov in naprav interne kanalizacije, ki so potrebni zaradi priključitve stavbe na javno kanalizacijo, mora na lastne stroške zagotoviti lastnik stavbe, ki se priključuje na javno kanalizacijo.