Vodarna Žegnani studenec

Žegnani studenec je drugi največji vodovodni sistem v naši občini. Pod Bistriško planino se namreč nahaja kar dvanajst izvirov vode in nekateri od njih so vključeni kot vodni vir.

Z vodo iz Žegnanega studenca oskrbujemo zahodni del naše občine, natančneje naselja Cesta Ste Marie Aux Mines, Kovorska cesta, Deteljica, Zelenica, Bistrica, Cesta na Loko, Ročevnica, Na jasi, Na Logu, Pod gradom, Pot na Bistriško planino, Begunjska cesta, Pod Šijo, Mlaka, Žiganja vas, Breg ob Bistrici, Loka, Zvirče, Glavna cesta, Vetrovo, Cesta na Hudo, Kriška cesta, Praproše, Pod skalco, Pod gozdom, Iženkovo, Srednja pot in Brezovo.

Od leta 2012 v objektu z namenom zmanjšanja motnosti in odstranitve potencialne mikrobiološke onesnaženosti zajete vode poteka proces ultrafiltracije. Kako se izvaja? Ultrafiltracijo izvajamo s filtri, ki so sestavljeni iz poroznih membran velikosti 10nm. Membrane so v obliki cevk, ki sestavljajo membranski modul. Na ultrafiltraciji Žegnani studenec uporabljamo dve ločeni filtraciji s šestnajstimi moduli. Membranski filter odstrani vse neraztopljene trdne snovi, vse mikroorganizme oziroma njihove ostanke in tudi tisti del raztopljenih organskih snovi, ki so adsorbirane na neraztopljenih trdnih delcih.

Filtrirano vodo se vodi v vodohran v neposredni bližini objekta, od koder se voda distribuira v omrežje in do končnih uporabnikov.

Vodarna Žegnani studenecVodarna Žegnani studenec

Ultrafiltracija v vodarni Žegnani studenecUltrafiltracija v vodarni Žegnani studenec