Pogosta vprašanja in odgovori o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Kako je dosegljiva pogrebna služba v Tržiču?

Naša pogrebna služba je dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu, in sicer na telefonskih številkah 04 5971 330 ali 031 503 871.

Pisarna pogrebne službe se nahaja na centralnem pokopališču v Tržiču nad starim mestnim jedrom. Obratovalni čas pisarne je vsak delovni dan od ponedeljka do petka, in sicer med 7. in 15. uro. Za ureditev katerihkoli zadev svetujemo predhodno najavo na telefonsko številko 031 503 871.

Kako ravnati v primeru smrti?

Kako ravnati v primeru smrti na domu: najprej je potrebno obvestiti dežurnega zdravnika v ZD Tržič, ki bo opravil mrliški pregled in na podlagi pregleda izdal potrdilo o smrti. Po odhodu zdravnika nas pokličete na mobilno številko 031 503 871, od tu naprej pa vse potrebno uredimo mi.

Kako ravnati v primeru smrti v bolnišnici, domu za ostarele ipd.: o smrti vas obvestijo predstavniki inštitucije, v kateri je smrt nastopila. Po tem obvestite našo pogrebno službo, ki bo uredila vse potrebno za prevoz pokojnika.

Za vas uredimo prevoz (tudi iz drugih občin v Sloveniji) in organiziramo celotno pogrebno slovesnost. Omogočamo tudi naročilo cvetja, pevcev, trobente, citer in fotografij, preko pogodbenih izvajalcev. Poskrbimo za obvestila o pogrebu na spletni strani, na Radiu Gorenc in upravni enoti.

Dokumenti za ureditev klasičnega pokopa:

  • zdravniško potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu,
  • osebni dokument naročnika pogrebne slovesnosti.

Dokumenti za ureditev žarnega pokopa:

  • zdravniško potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (potrdilo o smrti),
  • osebni dokument s sliko pokojnika – osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list (dokument je potreben za identifikacijo v postopku priprave na upepelitev pokojnika na Žalah).

Mrliški list izda UE občine, v kateri je smrt nastopila. Prejmete ga po pošti v roku 30 dni od dneva smrti.

V kolikor bo pogreb izveden s predstavnikom verske skupnosti (cerkveni pogreb), se z njimi dogovarjate v lastni režiji. V kolikor bo pogreb vojaški, lovski, gasilski ipd., morate predstavnike posamičnih organizacij obvestiti sami, priporočljivo pa je, da nas le-ti pred izvedbo pogreba kontaktirajo, da se dogovorimo o poteku same pogrebne svečanosti.

Kako pridobim soglasje za kamnoseška dela?

Pred izvedbo večjih del na obstoječi grobni enoti (postavitev novih robnikov in nagrobnika, podiranje groba, menjava robnikov ali nagrobnika) je potrebno pridobiti soglasje upravljalca (vloga za izdajo soglasja). Izpolnjeno in podpisano lahko posredujete na elektronski naslov pogrebna@komunala-trzic.si, ali pa jo osebno prinesete v pisarno pogrebne službe Komunale Tržič d.o.o. Cena izdaje soglasja je 32,02 € z DDV. Ceno je na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 potrdil Občinski svet Občine Tržič in velja od 1. 4. 2019 dalje.

Kaj pomeni grobnina, ki jo plačujem enkrat letno?

Grobnina vključuje stroške za urejenost pokopališča, oddajo grobov v najem, uporabo pokopališke infrastrukture in stroške vodenja evidenc ter obračuna.