Poškodovali ste zabojnik. Ali ga boste zamenjali?

Skladno s 26. členom Odloka je v  primeru, ko uporabnik najame zabojnik, dolžan uporabljati zabojnik kot dober gospodar in je odgovoren za škodo, če uporablja zabojnik v nasprotju z njenim namenom.

Izvajalec najet zabojnik zamenja glede na iztrošenost po izteku življenjske dobe posode, če pride v času odvoza komunalnih odpadkov do poškodbe zabojnika s strani izvajalca, pa jo bo zamenjal izvajalec javne službe.

Kategorija: