Nevarni odpadki

Nevarni odpadki

Nevarni odpadki so odpadki, ki se zaradi nevarnih sestavin ne smejo odlagati v zabojnike za odpadke.

Vsako leto organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov s posebno premično zbiralnico ter tako omogočimo občanom, da nevarne odpadke oddajo ločeno od ostalih nenevarnih odpadkov.

O terminu odvoza obvestimo naše uporabnike preko položnic ter spletne strani in FB profila.

Občani lahko glede na objavljen razpored prinesejo nevarne odpadke iz gospodinjstev na vnaprej objavljena določena zbirna mesta, pooblaščene organizacije pa tovrstne odpadke pravilno in varno odstranijo.