Zakonodaja ravnanja z odpadki

Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 90/2021).

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 44/2016).