Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod

V podjetju upravljamo s približno 56.500 m javnega kanalizacijskega sistema, na katerega je priključenih več kot polovica občanov občine Tržič.

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Tržič za sisteme v upravljanju Komunale Tržič d.o.o. za obdobje 2018 - 2021 najdete TUKAJ.

Vodja kanalizacije in CČN: Mitja Zupan, mob. št. 041 721 576, e-naslov: mitja.zupan@komunala-trzic.si