Oskrba s pitno vodo

Predstavitev

Enota vodovod dnevno pri opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo skrbi za zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode za vse uporabnike, ki so priključeni na javni vodovodni sistem.

V podjetju upravljamo z desetimi vodovodnimi sistemi, med njimi so trije večji vodovodni sistemi in sedem manjših - s pitno vodo oskrbujemo 12 422 prebivalcev (stanje na dan 31. 12. 2020).

Vsa priporočila, navodila in mnenja, ki jih pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kakor tudi ostale informacije iz njihove spletne strani, vam posredujemo na spodnjih povezavah:

Upravljavec vodovodnega sistema: Boris Bizjak, mob. št. 051 312 237, e-naslov: vodovod@komunala-trzic.si

Dežurni zaposleni: 041 737 092 (izven rednega delovnega časa)