Podporne tehnične službe

V okviru podpornih tehničnih služb opravljamo dela za ostale enote v podjetju, gradimo infrastrukturo, ob prostih kapacitetah in pridobitvi naročila pa opravlja tudi storitve za trg (razna manjša gradbena dela in storitve, za katere smo usposobljeni) za pravne ali fizične osebe.

Vzdrževalna in sanacijska dela opravljamo sami, saj smo poleg strokovne usposobljenosti tudi dokaj dobro opremljeni s potrebnimi stroji, ročnimi orodji in drugo tehnično opremo.

Sočasno z graditvijo in obnovo komunalne infrastrukture izvedemo tudi gradbena dela za druge upravljavce komunalnih naprav, ki s svojimi trasami sovpadajo v koridor obnove vodovoda in kanalizacije.

 

Skupinovodja podpornih tehničnih služb: Tomaž Razinger, mob. št. 031 688 223, e-naslov: tehnicna-sluzba@komunala-trzic.si